اهمیت سیستم هوادهی در تصفیه فاضلاب

هوادهی تصفیه فاضلاب

سیستم هوادهی فاضلاب به فرآیند افزودن هوا به فاضلاب برای اجازه تجزیه بیولوژیکی هوازی اجزای آلاینده گفته می‌شود. این یک بخش جدایی ناپذیر از اکثر سیستم های تصفیه فاضلاب بیولوژیکی