فیلتر ها

فیلتر های شرکت کلرآب مجهز به سیستم‌ها و تجهیزات ذیل می باشد:

جنس فیلتر ها هم به صورت فلزی و هم به صورت FRP می باشد.

WATER DISTRIBUTOR – سیستم آب پخش کن جهت یکنواختی پخش آب و افزایش راندمان
WATER COLLECTOR – سیستم آب جمع کن جهت جمع آوری یکنواخت آب و افزایش راندمان
VESSLE – مخزن افقی یا عمودی پوشش داده شده با EPOXY  جهت حفاظت و افزایش عمر مفید دستگاه
SILICA LAYER – بستر سیلیس از لایه های مرغوب و دانه بندی شده با خلوص و سختی بالا جهت افزایش راندمان و طول عمر مفید بستر

اصول کارکرد

عبور آب خام از شبکه دانه بندی شده بستر شنی باعث عمل توام فیلتراسیون (FILTERATION) و فلوکولاسیون (FLOCCULATION) می‌شود.


مطالب مرتبط: فیلتر شنی و کربنی