تجهیزات کلرزنی

تشریح
هر چند که در تصفیه فیزیکی و صاف کردن آب مقداری از موجودات زنده و باکتریها از آن جدا می شوند ولی به منظور اطمینان از عدم آلودگی آب، مخصوصاً در مصارف آشامیدنی و عمومی، میکروب زدایی آب امری لازم و ضروری است.
سیستمهای تزریق کلر در ظرفیتهای مختلف و با توجه به شرایط کار در دو نوع مایعی و گازی بشرح ذیل قابل تهیه می باشند.

– سیستم تزریق کلر مایع
– سیستم تزریق گاز کلر


در طراحی این سیستم از تجهیزات ذیل استفاده می گردد:
– کلریناتور گازی
– کپسول کلر به ظرفیتهای ۶۵ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم
– رگلاتورهای تحت خلا
– انژکتور
– شیرهای یکطرفه
– بوستر پمپ
– و سایر متعلقات شامل شیرآلات و اتصالات
– تابلوی کنترل

5/5 (4 Reviews)
EnglishIran