سیستم DAF

Dissolved Air Filtration (DAF)1

این سیستم یک روش موثرجهت جداسازی جامدات معلق و ذرات ریز روغنی پساب های صنعتی در واقع برای افزایش شفاف سازی فاضلاب های حاوی آلاینده های حل نشدنی می باشد.

 پکیج دارای ۴ بخش است. آب ورودی از هر سه بخش که توسط دیوارهایی ازهم جدا میشود عبور می کنند و در واقع ۶۰% مواد نامحلول در این ناحیه جدا میشودو مکانیزم کار باایجاد تحت فشار سیال و هوا در مخزن تحت فشار و با سیرکولاسیون در فشار  5-3 بار جدا سازی انجام شده و توسط جارو به سطح کلیه ذرات یا چربی جمع آوری شده با مکانیزم مناسب به بخش شوت چربی هدایت و جمع آوری می‌شود.

 متعلقات جانبی دف شامل:

 پمپاژ- کمپرسور هوا- دیفیوزرها- الکتروموتورگیربگس با چرخ و زنجیر و پاروبک سطح روب- سنسور و در صورت نیاز بخش کواکولاسیون و فولوکولاسیون (slow mixer)-(flash mixer) با تزریقات مواد شیمیایی

  کاربرد سیستم در صنایع مختلف

 – صنایع پتروشیمی
 – صنایع لبنیات و مواد مغذی
 – کارخانجات چوب و کاغذ و نساجی
 – کشتارگاه ها
 – صابون سازی و شوینده