سختی گیر ها

مشخصات فنی سختی گیر ها

دستگاه سختی گیر تولید شرکت کلرآب مجهز به سیستم‌ها و تجهیزات ذیل می باشد:

جنس مخازن سختی گیری شامل فلزی به همراه رنگ، سند بلاست و اپوکسی و همچنین نوع دیگر از جنس FRP می‌باشند.
WATER DISTRIBUTOR – سیستم آب پخش کن جهت یکنواختی پخش آب و افزایش راندمان
COATED COLUMN – سیستم پوشش داده شده با EPOXY جهت حفاظت و افزایش عمر دستگاه
RESIN LAYER – بستر رزین با تبادل یونی بالا و احیاء شوندگی سریع و افت فشار اندک
BRINE TANK   – مخزن نمک در دو انتخاب پلی اتیلن و گالوانیزه