دی اریتور

مشخصات فنی دگازر

به دلیل وجود انواع مختلف دگازر، تنها به ذکر انواع دگازر تولید شرکت کلرآب و مشخصات فنی آنها اکتفا می نمائیم.

انواع دگازر:

– تزریق یک گاز خنثی در فرآیند و حذف گاز مزاحم
– ایجاد خلأ
– افزایش انرژی حرارتی و جایگزینی دو گاز “THERMAL DEAERATOR

مشخصات فنی دی اریتور:

دستگاه دی اریتور ساخت شرکت کلرآب مجهز به تجهیزات ذیل می باشد:

– سیستمهای کنترل فشار و خلا
– نازلهای پخش آب به منظور افزایش سطح تماس
– سیستمهای کنترل تزریق بخار   
– برج و لوله های هدایت بخار ساخته شده ازS.ST
– سیستمهای کنترل چشمی
– بخش افزایش دمای آب تا نقطه جوش
– پوشش عایقی به منظور کاهش اتلاف انرژی حرارتی
– بخش ایجاد توربولانت
– پوشش داخل و خارج دستگاه با استفاده از رنگهای ضدرطوبت
– سیستم‌های کنترل حرارت
– سیستم‌های کنترل سطح آب

اصول کارکرد

حذف گازهای محلول در مایع مبتنی بر اصل افزایش فشارهای جزئی (PARTIAL PRESSURE) گازهای محلول نسبت به فشار آتمسفر (جو) مایع می باشد که این اصل تحت نام HENRY’ S LAW شناخته شده است.