دیونایزر

موارد استفاده

– تصفیه آب صنعتی و پروسس تولید

استفاده از آب ناخالص یا به عبارتی آبی که حاوی یونهای مثبت CATION و منفی ANION می باشد در صنایع حساس مثل صنایع بهداشتی ـ داروسازی، شیمیایی و رنگ و یا دستگاههائی مثل بویلرهای فشار بالا (HIGH PRESSURE) مجاز نبوده و باعث واکنشهای ناخواسته در فرآیند PROCESS یا ایجاد خسارات مالی و جانی می گردد.

به منظور تهیه آب خالص یا DEMINE WATER به دو طریق می توان عمل کرد:

۱- DISTILLATION  – تقطیر
۲- DEMINERALIZION  – یون زدائی

روش اول (تقطیر) به دلیل صرف هزینه های سنگین و پیچیدگی فرآیند با شروع و بکارگیری روش دوم (یون زدایی) از چند دهه اخیر و با توجه به برابری کیفیت آب خروجی دو سیستم به سرعت از رده استفاده خارج و تنها به جهت خاص بکار گرفته می شود.

(DEM.WATER) مشخصات فنی سیستمهای تولید آب دمین

 مشخصات و مبنای طراحی سیستمهای تولید آب دمین رابطه مستقیم با مشخصات و میزان آب خام ورودی (TYPE & CAPACITY OF RAW WATER) و حد خلوص آب خروجی (PURE WATER LIMIT) داشته و بسته به مورد مصرف می تواند شامل دستگاهها و تجهیزات ذیل باشد:

ساخت سیکلونها از ورق آهن جوشکاری شده بطریق آرمه از داخل و خارج با لوله کشی و فلانچ خروجی قسمت استوانه ای و مخروطی مخزن جمع آوری شن می باشد. داخل دستگاه با رنگ اپوکسی مخصوص و مقاوم و خارج آن با رنگ ضدزنگ و رنگ روغن اندود می گردد.

شایان ذکر است که پوشش داخلی ستونها جهت محافظت از خوردگی توسط سود و اسید به روشهای ذیل قابل اجرا است:

– انجام پوشش RUBBER  داخلی مخازن (پیشنهاد می شود)
– انجام پوشش فایبرگلاس داخل مخارن
– استفاده از ستونهای P.V.C