تابلو برق

تابلوهای برق ساخت شرکت کلرآب از نوع ایستاده یا کنسولی با کلیه لوازم و تجهیزات کنترل، رنگ کوره ای با سیستم Earthing و وسایل اندازه گیری مطابق استانداردهای معتبر جهانی طراحی و ساخته می شود.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن image-2-596x1024.jpeg است این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن image-1-768x1024.jpeg است