آزمایشگاه معتمد

با توجه به لزوم انجام آزمایشات در طراحی های اولیه سیستم های تصفیه آب و فاضلاب، ساخت تجهیزات آب و فاضلاب و نیز اعمال نظارتهای لازم در حین اجرا و بهره برداری از سیستم ها و تجهیزات مربوطه، شرکت کلرآب اقدام به تاسیس آزمایشگاه مجهز آب و فاضلاب در محل کارخانه خود نموده است.

این شرکت دارای آزمایشگاه معتمد محیط زیست میباشد و آزمایشاتی که در این شرکت انجام میشود تماماً به روش دستگاهی است و خطاهای انسانی در حین کارکرد و نتایج بسیار اندک است. اکثر آزمایشات با استفاده از روش فتومتری با جدیدترین دستگاههای پیشرفته خارجی انجام مىگیرد.

علاوه بر آن دستگاههای پرتابل (که در سایت مورد استفاده قرار می گیرد) و نیز تجهیزات مربوط به آزمایش جارتست نیز در این آزمایشگاه مورد بهره برداری قرار گرفته است.


آزمایشات آب و فاضلاب

در زمینه آنالیز آب و فاضلاب آزمایشگاه این شرکت قادر به اندازه گیری پارامترهای زیر می باشد:

آزمایشات جارتست با اعلام نتایج حاکی از مصرف مواد منعقد کننده و ارائه نتیجه نهایی جهت تصفیه آب و پساب صورت می‌پذیرد.

تعداد زیادی از این پارامترهای  فوق در آزمایشگاه این شرکت با روش  , فتومتریک  اندازه گیری  می شود. فتومتر  مورد استفاده، دستگاه رنگ سنج دقیق با کاربرد وسیع در تطابق رنگ و آنالیز مواد شیمیایی می باشد.

جهت اندازه گیری PH.TDS، هدایت الکتریکی از دستگاههای دقیق دیجیتالی استفاده می‌شود که قادر هستند بصورت online پارامترهای فوق را اندازه گیری نمایند. دقت این دستگاهها برای اندازه گیری PH در حدود ±۰.۰۱ PH   می باشد.  و برای اندازه گیری دما ± ۰.۵ °C  می باشد