تجهیزات تصفیه آب

 با توجه به اهمیت آب در ایران و جهان ، تمامی تجهیزات تصفیه آب جهت استفاده از آب تصفیه شده به همراه استاندارد های به روز دنیا فیلتر ها ، سختی گیر ، RO و … توسط این شرکت مطابق با درخواست کارفرما طراحی، ساخت ، نصب و راه اندازی می گردد.

برای حل هر مشکل ، مسئله و معضل می بایست اطلاعاتی در خصوص مشکل وارده و راه حلهای احتمالی آن بدانیم از اینرو بهتر است قبل از معرفی تولیدات شرکت در خصوص انواع آب و فاضلاب، تقسیمات و مشخصات آن اطلاعاتی هر چند مختصر تقدیم داریم.

آب سیالی است با فرمول شیمیایی H2O  با وزن مولکولی ۱۸ که به دلیل قدرت ترکیب و حلالیت آن با بسیاری از مواد “جامد، مایع و گاز” در عین وفور ترکیبات و محلولهای آن در طبیعت بسیار محدود و کمیاب است. از طرف دیگر نیازمندی “طبیعت” ، “انسان” و “صنعت” به آب نه تنها یکسان نیست بلکه بسیار متنوع و گوناگون بوده یا به عبارتی مشخصات فیزیکی و شیمیایی مورد نیاز در هر بخش تفاوت اساسی دارد.
به منظور درک بهتر موضوع ، توجه شما را به نمودار عمده مصارف آب جلب می نمائیم.اسمز معکوس R O-P.Wسختی گیرها
دی اریتورفیلترها
کلرزنیسیکلون
یو وی دیونایزر
موتورخانه و تاسیسات