انواع تصفیه خانه

تصفیه خانه با توجه به صنعت و ظرفیت و آنالیز های مربوطه با روش های مختلفی شامل : روش بی هوازی ، روش تصفیه فیزیک و شیمیایی و روش بیولوژیک ، طراحی میگردد.

روش های بیولوژیکی نیز با توجه به نوع صنعت و ظرفیت و آنالیز های مربوطه به روش های مختلفی تقسیم بندی شده که مهم ترین آنها به صورت زیر می باشد .

  1. روش تصفیه بیولوژیکی به همراه هوادهی گسترده عمقی همراه با برگشت لجن فعال EAAS  
  2. روش تصفیه بیولوژیکی  MBBR
  3. روش تصفیه بیولوژیکی  MBR  
  4. روش تصفیه بیولوژیکی  SBR

تمامی روش ها دارای مزایا و معایب مربوطه خود می باشد که با توجه به درخواست کارفرما، کارشناس  مربوطه انجام شده و بهترین روش توسط متخصصین ما پیشنهاد و طراحی میگردد.


سیستم تصفیه فاضلاب از نوع ساختمانی

امکان اجرا و پباده سازی سیستم تصفیه خانه ساختمانی به دو روش امکان پذیر می‌باشد:
روش اول: تصفیه خانه فاضلاب زیر زمین
روش دوم: تصفیه خانه فاضلاب هم سطح زمین

اجرای عملیات ساختمانی و شبکه

اجرای عملیات ساختمانی:
۱- طراحی ۲- محاسبات
۳- آزمایشات مکانیک خاک (مهندسی ژئوتکنیک) ۴- اصول محاسبات سازه‌ای
۵- روش های اجرای ۶- شبکه جمع آوری فاضلاب

سیستم تصفیه فاضلاب از نوع فلزی

در سیستم تصفیه فاضلاب از نوع فلزی  کلیه عملیات طراحی پکیج های تصفیه فاضلاب ساخت شرکت کلرآب به صورت سه بعدی توسط کادر مجرب واحد فنی و مهندسی این شرکت انجام می گیرد که این نوع طراحی ، قابلیت ارائه یک دید واقعی از کار نهایی را برای خریداران از ابتدا امکان پذیر می سازد.