لجن روب ها

در حوضچه ته نشینی جهت هدایت ذرات قابل ته نشینی به انتهای حوضچه و جمع آوری لجن از دیوارها،از دو نوع حوضچه مربع شکل به صورت هوپر برای هدایت لجن و یا حوضچه به صورت دایره ای شکل با لجن روب یا پل دوار با گیرموتور (Gear motor) استاندارد با دور ۱~۴ rpm و قدرت الکتروموتور ۰.۲۵ kw تا ۲ kwهمراه با تجهیزات جانبی، چرخ دنده، زنجیر، پل یا نیم پل گردان، آدم رو، با نرده های حفاظتی، پاروهای جمع آوری لجن و کف مهار شده، متعلقات انتقال جریان Slip Ring و محور گردان در شرکت کلرآب ساخت و تولید می گردد.