اهمیت مدیریت فاضلاب و بهبود کیفیت آب

مدیریت فاضلاب ایمن بیش از یک منبع جایگزین آب می‌تواند به محافظت از اکوسیستم‌های ما کمک کند. به ما انرژی، مواد مغذی و سایر مواد قابل بازیابی را بدهد.

کیفیت خوب آب برای سلامت انسان ، توسعه اجتماعی و اقتصادی و اکوسیستم ضروری است.

با این حال، با افزایش جمعیت و تخریب محیط‌های طبیعی، اطمینان از وجود منابع آب کافی و ایمن برای همه به طور فزاینده‌ای چالش برانگیز شده‌است.

به همین دلیل بخش عمده ای از راه حل تولید آلودگی کمتر و بهبود نحوه مدیریت فاضلاب است.

یک اقتصاد دایره ای و در نتیجه پایدارتر ما را ملزم می کند تا برای فاضلاب به دلیل پتانسیل موجود در آن ارزش قائل شویم ، نه اینکه آن را دور بریزیم یا نادیده بگیریم.

چالش ها و فرصت های مدیریت فاضلاب

آب باید در هر قسمت از چرخه استفاده با دقت مدیریت شود. این چرخه شامل:

  • برداشت آب شیرین
  • پیش تصفیه آب
  • توزیع آب
  • استفاده آب
  • جمع آوری فاضلاب

چرخه تصفیه با استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده و بازگشت نهایی آن به محیط. آماده‌ی برداشت برای شروع دوباره چرخه کامل می‌شود.

با تکمیل این چرخه با توجه به رشد جمعیت، تسریع شهرنشینی و توسعه اقتصادی. مقدار فاضلاب تولید شده و بار کلی آلودگی آن در سطح جهانی در حال افزایش است.

در دسترس بودن منابع آب سالم و کافی ارتباط ناگسستنی با نحوه مدیریت فاضلاب دارد.

افزایش فاضلاب تصفیه نشده، همراه با رواناب کشاورزی و تخلیه صنعتی، کیفیت آب را کاهش‌داده است. و منابع آب را در سراسر جهان آلوده کرده‌است.

در سطح جهان ۸۰ درصد فاضلاب بدون تصفیه یا استفاده مجدد به اکوسیستم برمی گردد. این در حالی‌است که حدود ۱.۸ میلیارد نفر از منابع آب آشامیدنی آلوده به مدفوع استفاده می‌کنند. و آنها را در معرض ابتلا به وبا، اسهال خونی، تیفوئید و فلج اطفال قرار می‌دهند.

فاضلاب به غیر از دور‌ریختن یا نادیده‌گرفتن، نقش عمده‌ای در برآوردن تقاضای رو به افزایش آب در شهرهای سریع توسعه یافته دارد. افزایش تولید انرژی و توسعه صنعتی و حمایت از کشاورزی پایدار ایفا خواهد کرد.

مدیریت فاضلاب و شهرها

عمدتا در مناطق کم درآمد شهرها و استان‌های کشورهای در حال توسعه ، بخش بزرگی از فاضلاب مستقیماً به نزدیکترین زهکشی سطحی یا کانال زهکشی غیررسمی تخلیه می شود ، حتی گاهی بدون یا با تصفیه بسیار کم این اتفاق می‌افتد.

علاوه بر پساب های خانگی و زباله های انسانی ، بیمارستان ها و صنایع مستقر در شهرها مانند معادن کوچک و گاراژهای موتوری ، اغلب مواد شیمیایی بسیار سمی و زباله های پزشکی را در سیستم فاضلاب می ریزند.


درخصوص تصفیه فاضلاب صنایع دارویی بیشتر بدانیم


حتی در شهرهایی که فاضلاب جمع آوری و تصفیه می شود ، بازده تصفیه ممکن است با توجه به سیستم مورد استفاده متفاوت باشد.

با این حال ، آبی که توسط کارکنان شهرداری برای آبیاری فضاهای سبز یا نظافت خیابان ها استفاده می شود ، نیازی به تصفیه با استاندارد آشامیدنی ندارد.

تصفیه فاضلاب با استاندارد کیفیت آب متناسب با کاربرد مورد نظر ، پتانسیل بازیابی هزینه را افزایش می دهد.

افزایش تقاضای شهری برای آب نیازمند رویکردهای جدیدی در جمع آوری و مدیریت فاضلاب است. در واقع ، فاضلاب مورد استفاده مجدد ممکن است به حل چالش های دیگر از جمله تولید غذا و توسعه صنعتی کمک کند.

مدیریت فاضلاب صنایع

فشارهای اجتماعی و زیست محیطی در سال‌های اخیر منجر به حرکت رو به رشد صنعت برای کاهش فاضلاب و تصفیه آن قبل از تخلیه‌شده است.

در حال حاضر فاضلاب به عنوان یک منبع بالقوه در نظرگرفته می‌شود. و استفاده از آن یا بازیافت پس از تصفیه مناسب می‌تواند منافع اقتصادی و مالی را به همراه داشته باشد.

فشارهای اجتماعی و زیست محیطی در سال‌های اخیر منجر به حرکت رو به رشد صنعت برای کاهش فاضلاب و تصفیه آن قبل از تخلیه شده‌است.

در حال حاضر فاضلاب به عنوان یک منبع بالقوه در نظرگرفته می‌شود. و استفاده از آن یا بازیافت پس از تصفیه مناسب می تواند منافع اقتصادی و مالی را به همراه داشته باشد.

فاضلاب را می توان در خود تجارت یا بین چندین کسب و کار بر اساس صرفه جویی در هزینه و انگیزه‌ی قوی ایکه برای استفاده از فاضلاب داخلی و محلی وجود دارد ،از طریق “همزیستی صنعتی” استفاده کرد.

مشاغل می توانند به طور مستقیم از برخی فاضلاب ها استفاده کنند ، البته به شرطی که برای مقاصد مناسب باشند.

به عنوان مثال:استفاده از آب برای فرآیند سرمایش یا گرمایش. آب باران جمع آوری شده از سقف. یا پیش بندهای بتنی برای شستشوی توالت، آبیاری یا شستن وسایل نقلیه.


درخصوص تصفیه فاضلاب صنعتی بیشتر بدانیم


مدیریت فاضلاب در کشاورزی

استفاده از کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات در سال‌های اخیر هم در کشاورزی و هم در کشت کوچک، برای کمک به حداکثر رساندن بازده برای برآوردن تقاضا افزایش یافته است. این امر کشاورزی را به منبع بالقوه آلودگی محیط زیست تبدیل کرده است.

آلودگی آب‌های زیرزمینی و سطحی با استفاده از کشاورزی،توسط فاضلاب تصفیه‌نشده، به عنوان یکی از موضوعات اصلی در بسیاری از کشورهای در حال‌توسعه مطرح است.

بهبود مدیریت فاضلاب می تواند با کاهش خطر قرار گرفتن در معرض عوامل بیماری زا ، سلامت کارگران را به ویژه در بخش کشاورزی بهبود بخشد.

کشاورزان به دلیل وجود مواد مغذی بالا یا کمبود منابع آب معمولی، به طور فزاینده‌ای به دنبال منابع آب غیر متعارف و عمدتا فاضلاب هستند.

اگر فاضلاب به طور ایمن مورد استفاده قرار گیرد. منبع ارزشمندی از آب و مواد مغذی است که به امنیت آب و امنیت غذایی و بهبود معیشت کمک می کند.


درخصوص تصفیه فاضلاب کشاورزی بیشتر بدانیم


منبع: UN Water

۱ thought on “اهمیت مدیریت فاضلاب و بهبود کیفیت آب

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *