مبارزه صنعت تصفیه آب با پساب بیمارستانی

مبارزه با پساب بیمارستانی و باکتری‌های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک‌ها به اصطلاح “فوق باکتری” به یک چالش بزرگ تبدیل شده‌است. چالشی که سازمان بهداشت جهانی آن را یک مشکل