فیلترپرس و نقش آن در پکیج تصفیه فاضلاب

فیلترپرس

فیلتر پرس یکی از قدیمی ترین و قابل اعتمادترین تجهیزات آبگیری است. برای تصفیه فاضلاب در صنایع و کاربردهای مختلف استفاده می شود. فیلتر پرس با جداسازی جامدات از مایعات،

ضرورت استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

ضرورت استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

ضرورت استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی چیست و آلودگی های ناشی از این پساب تا چه حد می تواند مضر باشد؟ یک راه حل برای جلوگیری از ورود مواد

استفاده از انرژی هسته ای در صنعت آب شیرین کن صنعتی در ایران

استفاده از انرژی هسته ای در صنعت آب شیرین کن صنعتی در ایران

انرژی هسته ای را می توان به عنوان منبع انرژی پاک برای تولید برق و تامین انرژی مورد نیاز یک کارخانه آب شیرین کن صنعتی در نظر گرفت که در

آب شیرین کن صنعتی و علائم هشدار دهنده عملیاتی غشاء (قسمت دوم)

آب شیرین کن صنعتی و علائم هشدار دهنده عملیاتی غشاء

افزایش در عبور نمک نرمال‌شده افزایش در عبور نمک نرمال‌شده که توسط یک نمک خاص یا اندازه‌گیری رسانایی اندازه‌گیری می‌شود، نشانگر یک مسئله عملیاتی در آب شیرین کن صنعتی است.

آب شیرین کن صنعتی و علائم هشدار دهنده عملیاتی غشاء

علائم هشدار دهنده عملیاتی غشاء در آب شیرین کن صنعتی (قسمت اول)

در عملیات آب شیرین کن صنعتی، غشای اسمز معکوس (RO) می‌تواند توسط موادمعدنی، مواد بیولوژیکی، ذرات کلوئیدی و مواد آلی نامحلول آلوده شود. رسوبات و مواد دیگر می توانند بر