اینترنت اشیاء انقلابی در سیستم تصفیه فاضلاب

کاربرد اینترنت اشیا در تصفیه فاضلاب

اینترنت اشیا  یک فناوری ایده آل برای انقلاب در سیستم تصفیه فاضلاب است. با توجه به کاهش سریع منابع آب شیرین ، به نظر می رسد تصفیه و مصرف فاضلاب

تصفیه فاضلاب بیمارستانی در سراسر جهان

فاضلاب بیمارستانی

فاضلاب بیمارستانی حاوی بقایای دارویی ، عوامل بیماری زا ، معرفهای شیمیایی ، رادیونوکلئید و سایر مواد مضر است. ویژگی های فاضلاب ، کمیت و روش های دستکاری نه تنها

کلرزنی فاضلاب ماندگار در بهداشت عمومی

کلرزنی آب

کلرزنی تا حد زیادی رایج ترین روش ضد عفونی فاضلاب است و در سراسر جهان برای ضدعفونی کردن عوامل بیماری زا قبل از تخلیه در رودخانه‌ها ، دریا‌ها یا اقیانوس‌ها

اهمیت سیستم هوادهی در تصفیه فاضلاب

هوادهی تصفیه فاضلاب

سیستم هوادهی فاضلاب به فرآیند افزودن هوا به فاضلاب برای اجازه تجزیه بیولوژیکی هوازی اجزای آلاینده گفته می‌شود. این یک بخش جدایی ناپذیر از اکثر سیستم های تصفیه فاضلاب بیولوژیکی

EnglishIran