50 درصد تصفیه آب فاضلاب در جهان کافی نیست

تصفیه فاضلاب جهانی

یک مطالعه جدید نشان داده است که اکنون ۵۰ درصد از آب فاضلاب را در سطح جهانی تصفیه می‌کنیم ، اما چه چیزی باعث این افزایش ناگهانی از آخرین برآورد