ضرورت استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

ضرورت استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

ضرورت استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی چیست و آلودگی های ناشی از این پساب تا چه حد می تواند مضر باشد؟ یک راه حل برای جلوگیری از ورود مواد

آینده ی سیستم های آب شیرین کن صنعتی و نانوفیلتراسیون

آینده ی سیستم های آب شیرین کن صنعتی و نانوفیلتراسیون

آب یک نیاز اساسی برای زندگی انسان، حیوانات، گیاهان و در کل حیات است. اگرچه تقریباً ۷۵ درصد کره زمین توسط آب به شکل اقیانوس پوشیده شده است. اما به

پیشینه و تحولات تصفیه فاضلاب

پیشینه و تحولات تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب حذف ناخالصی‌ها از پساب قبل‌ازرسیدن به سفره‌های زیرزمینی یا توده‌های آبی‌ طبیعی‌ست. مانندرودخانه‌ها، دریاچه‌هاو اقیانوس‌هاست.از آنجایی که آب خالص در طبیعت یافت نمی‌شود. هرگونه تمایز بین آب تمیز

آب شیرین کن صنعتی و طراحی مخازن تحت فشار

آب شیرین کن صنعتی و طراحی مخازن تحت فشار

آب شیرین کن صنعتی اسمز معکوس آب دریا (SWRO) به سیستم‌های غشایی بستگی دارد. آنها آب شور اقیانوس‌ها را لوله‌کشی کرده تمیز می‌کنند. این غشاها باید در محفظه های غشایی