کاهش تنش آبی درروستاهای قشم / ظرفیت آب شیرین کن سلَخ افزایش می یابد

مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان گفت: علی رغم محدودیت منابع آبی طی سال‌های گذشته،تلاش خود را برای ارتقاء خدمات آب شیرین کن به روستاهای قشم میکنیم. وی افزود: رفع کم