کاربرد لجن تصفیه فاضلاب در کشاورزی

راههای متنوعی برای استفاده از لجن تصفیه فاضلاب به عنوان اصلاح‌کننده خاک، برای بهبود کیفیت خاک و غنی‌سازی خاک‌های زراعی با مقادیر کافی از ترکیبات زیست‌محیطی درنظرگرفته شده‌است. در راستای اصول توسعه پایدار و به منظور مبارزه با تغییرات آب و هوایی و زیست محیطی، که با گذر زمان به از بین رفتن خاک کمک می‌کند. این مقاله مروری بر اثرات استفاده کشاورزی از بیوسولیدها بر محیط زیست متمرکز است.

مادر این مقاله مباحثی در مورد آلاینده‌های موجود در لجن فاضلاب تصفیه‌شده را باهم مرور می کنیم. و تأثیر این آلاینده‌ها را بر محیط‌زیست و موجودات زنده بر اساس ۱۸۳ نشریه انتخاب‌شده از هزاران مقاله درمورد موضوعات مرتبط منتشر‌شده در ده سال گذشته بررسی می کنیم .دراین مقاله نه تنها به آلاینده‌های شیمیایی می‌پردایم. بلکه به عوامل ژنتیکی مقاومت دربرابر این ترکیبات نیز توجه شده‌است.

تحقیقات کنونی استفاده کشاورزی از بیوسولیدها را به دلیل وجود برهمکنش متقابل بین آنتی‌بیوتیک‌ها، فلزات سنگین، عوامل ژنتیکی تعیین‌کننده مقاومت (ژن‌های مقاومت آنتی‌بیوتیکی – ARGs و ژن‌های مقاومت به فلزات سنگین – HMRGs) و داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی مورد بررسی قرارداده است.

همچنین خطرات ناشی از انتقال آنها به محیط زیست. این مقاله بر نیاز به مقررات قانونی گسترده‌تر که دیگر آلاینده‌های محیط‌زیست (PEC) را درنظر می‌گیرد، بخصوص در کشورهایی که لجن فاضلاب به‌طور گسترده در صنعت کشاورزی استفاده می‌شود، تأکید می‌کند.

بارورسازی خاک با مواد مغذی لجن فاضلاب

تحقیقات در آینده باید بر روی روش‌های مؤثرتر و خطرات ناشی از آن بر رویPEC از لجن فاضلاب، به‌ویژه لجنی که برای بارورسازی خاک زمین‌های کشاورزی استفاده می‌شود، زیرا حتی مقادیر کمی از این ریزآلاینده‌ها می‌تواند پیامدهای جدی بر سلامت جانداران و زندگی انسان‌ها و حیوانات داشته باشد.

امروزه استفاده از لجن فاضلاب به عنوان یک کود مفید درصنعت کشاورزی در بسیاری کشورهای پیشرفته رایج شده‌است . ایـن مـاده سرشـار از مـواد مغذی مورد نیاز گیاهان می باشد . هدف از این مقاله بررسی چگونگی تأثیر لجن بر محصولات کشاورزی خواهد بود.

راهکارهای دقیق و مدیریتی

با توسعه جوامع و افزایش تصفیه خانه‌ها و دفع لجن از فاضلابها این امر نیاز به مدریتی جامع و هوشمند داشت.این لجن فاضلاب تامین کننده مواد مغذی بسیار مفید برای گیاهان است.اما باید در نظر داشت که وجود فلزات سنگین، باکتریها، ویروسها، تخم انگلها وسایر میکروارگانیسم ها، که در خاک جمع میشوند.وارد آبهای زیرزمینی‌شده و خسارتهای زیست محیطی زیادی را ایجادمی‌کند.

به همین دلیل شناخت دقیق این مواد و نحوه‌ی مدیریت آن به نحوی که خسارت زیست محیطی به بار نیاورد. از راهکارهای مدیریتی در زمنیه زیست محیطی می‌باشد.که بایستی با ارائه راهکارهای علمی و مناسب استفاده بهینه از این مواد مغذی برای آبیاری گیاهان و استفاده از آن در صنعت کشاورزی مفید واقع شود.

چگونگی حفظ مواد مغذی موجود در لجن

ترکیب فاضلاب شهری و لجن فاضلاب نشان دهنده استفاده و افزایش عناصر و آلاینده‌ها در جوامع است. دربرخی جوامع آمارهای رسمی نشان می‌دهند که غلظت فلزات سمی در لجن فاضلاب شهری به‌دلیل برنامه‌های زیست‌محیطی و محدودیت‌های قانونی روی فلزات در لجن و خاک، از دهه ۷۰ تا ۹۰ درصد به‌طور متداول کاهش یافته‌است.

نتایج حاصل از آزمایش‌هایی که در مزارع انجام‌شده نشان می‌دهد. که در بلندمدت آلودگی فلزی در اثر کاربرد زیاد لجن فاضلاب، کاهش و روند منفی در بیولوژی خاک را معکوس کرده‌است. نسبت بازیافت زباله‌های آلی از شهرها و بخصوص شهرهایی که این روش را بکارگرفته‌اند به زمینهای کشاورزی هنوز حدود ۲۰ درصد از کل مقدار تولید محصولات محدود می‌شود.

مقاومت در میان صنایع مختلف و مصرف‌کنندگان در برابر محصولاتی که در زمین های تصفیه‌شده با لجن فاضلاب رشد می‌کنند، ممکن است همیشه از نظر علمی ثابت شده‌نباشد. با این حال، موانع منطقی برای استفاده از لجن فاضلاب به زمین بر اساس خواص ذاتی آن و نه محتوای آلاینده آن وجود دارد.

توزیع ناعادلانه مواد مغذی در خاک مزارع

ما استدلال می‌کنیم که استفاده از زباله های آلی شهری در خاک یک شکل کارآمد بازیافت برای شهرداری های کوچک است. اما اینکه تصفیه زباله‌های آلی از شهرهای بزرگ به راه حل های دیگری نیاز دارد. حجم زیادی از لجن فاضلاب جمع آوری‌شده در شهرها به دلیل موارد زیر به طور عادلانه در زمین های قابل کشت توزیع نمی شود:

۱- آب زیاد و محتوای کم مواد مغذی در لجن فاضلاب، حمل و نقل از راه دور را بسیار گران می کند.

۲- دسترسی کم گیاه به مواد مغذی در لجن فاضلاب منجر به افزایش اندک عملکرد حتی پس از چندین سال اضافه شدن مکرر لجن می‌شود.

بنابراین، استخراج مواد مغذی از پسماندهای شهری به جای بازیافت مستقیم زباله‌های آلی یک راه ممکن است.با سوزاندن زباله‌های شهری، خاکسترلجن به یک نوع زباله کاربردی درآینده تبدیل‌ خواهد شد. احتراق نه تنها مواد مغذی موجود در خاکستر را متمرکز می کند، بلکه منجر به غنی شدن فلز می شود. از این رو، کاربرد مستقیم خاکستر در زمین اغلب امکان پذیر نیست. با این حال، کود معدنی(به عنوان مثال کود فسفات مونو آمونیوم، MAP). می‌توان از خاکستر لجن فاضلاب‌آلوده به فلز درفرآیندی تولید‌کرد که درآن فلزات حذف می‌شوند.

استدلال ما اینست که دیدگاهها در مورد بازیافت زباله‌های آلی به منظور بهبود چرخه مواد مغذی شهری-روستایی باید متنوع شود. زیرا فقط بازیافت زباله‌های آلی شهری به طورمستقیم گزینه مناسبی برای چرخه موادمغذی شهری-روستایی نیست. بازیابی و بازیافت مواد مغذی از پسماندهای آلی تنها یک راه‌حل است. هنگامی که بازیافت زباله‌های آلی با استخراج مواد مغذی تکمیل شود تولید محصولات کشاورزی پایدارتر در آینده امکان پذیر شود.

برای مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱ thought on “کاربرد لجن تصفیه فاضلاب در کشاورزی

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *