لجن فعال در تصفیه فاضلاب

لجن فعال چیست؟

لجن فعال به کشت لخته ای از ارگانیسم های توسعه یافته در مخازن هوادهی تحت شرایط کنترل شده اشاره دارد.

لجن فعال معمولاً قهوه ای رنگ است. لجن فعال به عنوان جامدات زیست جامد فعال زباله یا جامدات فعال زباله نیز شناخته می شود.

لجن از ترکیبی از میکروارگانیسم‌ها تشکیل شده است که ۹۵ درصد آن‌ها از گونه‌های عمدتاً هوازی باکتری‌ها هستند. لجن فعال همچنین حاوی جمعیت قارچ ها، تک یاخته ها و اشکال بالاتری از بی مهرگان است.

عملکرد اصلی فرآیند لجن فعال ایجاد و نگهداری جمعیتی از میکروارگانیسم‌ها است.

فرآیند تصفیه فاضلاب لجن فعال به طور گسترده ای مورد استفاده و تکیه بسیاری از شهرداری ها قرار گرفته است. این فرآیند از یک واحد راکتور چند محفظه ای استفاده می کند که از میکروارگانیسم ها به عنوان روشی برای حذف مواد مغذی از آب استفاده می کند. از اکسیژن برای ایجاد و تنظیم شرایط هوازی و معلق کردن لجن استفاده می شود. تصفیه فاضلاب لجن فعال مزایای زیادی دارد، اما ممکن است در همه شرایط مناسب نباشد.

لجن فعال چیست

فرایند لجن فعال در تصفیه فاضلاب چگونه انجام می شود

فرآیند لجن فعال یک فرآیند جدایی ناپذیر است که برای تصفیه فاضلاب استفاده می شود. هوا یا اکسیژن به فاضلاب خام دمیده می شود. برای حجم زیاد آب بیشترین تاثیر را دارد. فاضلاب در یک مخزن مخصوص مخلوط و هوادهی می شود. این مرحله از فرآیند با پمپاژ هوا یا اکسیژن به مخزن لجن فعال یا استفاده از هواکش های سطحی انجام می شود. این فرآیند مواد آلی موجود در فاضلاب را اکسید می کند و سلول های جدید، دی اکسید کربن و آب تولید می کند. سپس ذرات لجن را می توان از طریق فرآیند ته نشینی گرانشی حذف کرد.

تصفیه فاضلاب لجن فعال به طور ایده آل در یک مرکز تصفیه متمرکز تکمیل می شود. تصفیه لجن فعال می تواند در اکثر آب و هواها انجام شود. با این حال، محیط های سردتر ظرفیت درمان را کاهش می دهد.

فرآیند لجن فعال در تصفیه فاضلاب شامل دمیدن اکسیژن یا هوا در فاضلاب خام و ته نشین نشده است. این فرآیند مواد جامد را خرد می کند. فاضلاب حباب دار است و مایع فاضلاب به محفظه لجن فعال تخلیه می شود. باکتری های زنده در کف مخزن ته نشین می شوند و باکتری های مرده به سمت بالا شناور می شوند. در حالی که باکتری های زنده به محفظه هضم برمی گردند، آب تمیز به داخل یک مجرای آب ریخته می شود.

مزایای فرآیند تصفیه لجن فعال

فرآیند تصفیه لجن فعال مزایای قابل توجهی نسبت به سایر گزینه ها دارد. تصفیه خانه های فاضلاب که عمدتاً از این فرآیند برای تصفیه لجن فعال استفاده می کنند دارای مزایای زیر هستند:

مقدار لجن نامطلوب کاهش می یابد.
تصفیه خانه های فاضلاب خود را با باکتری های مفید دوباره کاشت می کنند.
فرآیند تصفیه لجن فعال اجازه می دهد تا فواصل تخلیه طولانی تر شود.
فرآیند بسیار قابل اعتماد است.
فرآیند ساده تر است.
هزینه ها کاهش می یابد.
این فرآیند می تواند بدون بو باشد.

معایب فرآیند تصفیه لجن فعال

فرآیند تصفیه لجن فعال دارای اشکالاتی است و ممکن است برای همه کاربردها مناسب نباشد. برخی از معایب مربوط به لجن فعال عبارتند از:

سرمایه اولیه و هزینه های عملیاتی بالایی وجود دارد که ممکن است برخی از امکانات را از استفاده از این روش منصرف کند.
برای طراحی و ساخت سیستم لجن فعال به افراد متخصص نیاز است.
پرسنل ماهر باید عملیات تصفیه لجن فعال را انجام دهند و حفظ کنند.
برق باید به طور مداوم استفاده شود و مصرف انرژی تصفیه فاضلاب را افزایش دهد.
ممکن است قطعات و مواد در سطح محلی در دسترس نباشند.
لجن و پساب ممکن است نیاز به تصفیه بیشتر یا تخلیه مناسب داشته باشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *