میکروب های مضر موجود در دیواره های لوله فاضلاب

آیا باکتری‌های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک می‌‌توانند از طریق فاضلاب‌ها باعث شیوع بیماری شوند؟

اخیراً در ژورنال Water Research & Technology مقاله ای به چاپ رسیده است. در این مطالعه “بیوفیلم” هایی که توسط میکروب به دیوارهای فاضلاب چسبیده‌اند را مورد بررسی قرار داده اند. و حتی یک فاضلاب شبیه‌سازی شده نیز برای مطالعه میکروب های مضر که در آن زنده مانده‌‍اند، ساخته اند.

آنها دریافتند که این بیوفیلم ها معمولاً حاوی باکتری‌های مضر، مقاوم به آنتی بیوتیک هستند و می‌توانند در مقابل راه‌حل‌های استانداردِ ضد‌عفونی فاضلاب‌ها مقاومت کنند.

در این بین تمیز کردن با سفید کننده توانست تراکم بیوفیلم‌ها را کاهش دهد . اما به طور کامل آنها را از بین نبرد . به طور بالقوه کارگران تصفیه خانه فاضلاب و عموم مردم را در معرض خطرات سلامتی قرار داد.

در این مطالعه دریافته شد که ضد‌عفونی کردن خط فاضلاب قبل از انجام نگهداری فاضلاب ایده‌ی خوبی است. به ویژه در پی وقایعی مانند شیوع بیماری یا حادثه بیوتروریسم که ممکن است خطوط فاضلاب را در معرض میکروب‌های پرخطر قرار دهد.

به طور معمول ، هر محلولی که توالت‌ها را شستشو می دهد به تصفیه‌خانه فاضلاب می رود. اما بارندگی می‌تواند باعث سرریز زباله‌های تصفیه نشده به خلیج ها‌، رودخانه‌ها ، نهرها و سایر راه‌های آبی شود.

بدترین سناریوی ممکن

محققان معتقدند که بدترین سناریوی ممکن، شیوع بیماری عفونی به دنبال سرریز فاضلابی باشد که مواد، جامدات فاضلاب و بیوفیلم ها را به آب‌های سطحی برساند.

نیکول فارنفلد می‌گوید: با توجه به اپیدمیولوژی مبتنی بر فاضلاب، مطالعات فرآیندهای فاضلاب و راه مبارزه با عوامل بیماری زا را نشان می‌دهد.

همچنین محققان دانشکده مهندسی دانشگاه راتگرز می‌گویند: “ما تلاش خواهیم کرد تا بخشی از آزمایشات خود را تکرار کنیم. تا متوجه شویم تا چه مدت ممکن است بالاترین سطح ویروس در فاضلاب می‌ماند.”

محققان دریافتند که مواد لوله فاضلاب در شکل گیری بیوفیلم تأثیر نمی گذارد اما در اثربخشی سفیدکننده برای ضد‌عفونی کردن آنها نقش دارد.

منبع: دانشگاه راتگرز

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *