میکروپلاستیک های موجود در آب آشامیدنی “خطرناک نیست”

بررسی‌های جدید سازمان بهداشت جهانی (WHO) ترس در مورد وجود میکروپلاستیک های موجود در آب را کاهش می‌دهد، اما می‌گوید هنوز تحقیقات بیشتری لازم است …

“تصفیه آب بهینه” برای از بین بردن میکروپلاستیک ها بسیار موثر است. اما حداقل در حال حاضر صنعت جهانی آب می‌تواند در مورد ریز پلاستیک ها نفس راحتی بکشد.

طبق آخرین تجزیه و تحلیل های سازمان بهداشت جهانی (WHO) ، سیستم های تصفیه آب آشامیدنی “بهینه” و تصفیه فاضلاب در حذف پلاستیک های میکرو “بسیار موثر” تلقی می شوند.

اعلامیه سازمان بهداشت جهانی:

 تصفیه فاضلاب می‌تواند بیش از ۹۰ درصد از ریز پلاستیک ها را حذف کند ، یعنی با بیشترین حذف از مرحله سوم تصفیه و فیلتراسیون فاضلاب.

در همین حال ، تصفیه آب آشامیدنی معمولی می‌تواند ذرات کوچکتر از یک میکرومتر را حذف کند.

اما این چالش همچنان وجود دارد که همه جا چنین تصفیه‌ی “بهینه شده‌ای” وجود ندارد. بخش قابل توجهی از جمعیت جهانی در حال حاضر از تصفیه آب و فاضلاب کافی بهره مند نیستند.

علاوه بر این ، نظارت کامل بر ریز پلاستیک ها در آب آشامیدنی هنوز توصیه نشده است . زیرا هیچ مدرکی دال بر نگرانی از سلامتی انسان وجود ندارد.

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که میکروپلاستیک های بزرگتر از ۱۵۰ میکرومتر “در بدن انسان جذب نمی شوند . انتظار می‌رود جذب ذرات کوچکتر نیز محدود شود”.

با این حال ، این سازمان خواستار ارزیابی بیشتر ریز پلاستیک ها در محیط و به طور خاص ، تأثیرات بالقوه آنها بر سلامت انسان شد.

نیاز به داده های بیشتر از میکروپلاستیک ها

بررسی ها و تحقیقات آخرین دانش در مورد ریز پلاستیک ها در آب آشامیدنی است. این “اولین تلاش WHO برای بررسی خطرات احتمالی سلامتی انسان در ارتباط با قرار گرفتن در معرض ریز پلاستیک ها در محیط است”.

دکتر ماریا نیرا ، مدیر گروه بهداشت عمومی ، محیط زیست و عوامل اجتماعی تعیین کننده بهداشت ، در WHO ، گفته:

“ما باید فوراً در مورد تأثیر میکروپلاستیک ها بر سلامتی انسان بیشتر بدانیم زیرا این مواد در همه جا وجود دارند – از جمله در آب آشامیدنی ما.”

“بر اساس اطلاعات محدودی که داریم ، به نظر نمی‌رسد ریز پلاستیک های موجود در آب آشامیدنی در سطح فعلی خطری برای سلامتی داشته باشد. اما باید در مورد تاثیرات آنها بیشتر بدانیم. همچنین باید از افزایش آلودگی پلاستیک در سراسر جهان جلوگیری کنیم. “

سازمان بهداشت جهانی تحقیقات بیشتر و اقدامات زیر را خواستار شده است:

  • توسعه روش های استاندارد برای اندازه گیری ذرات ریز پلاستیک در آب ؛
  • مطالعات بیشتر در مورد منابع و وقوع ریز پلاستیک ها در آب شیرین.
  • اثربخشی فرآیندهای مختلف درمان.

سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند تأمین کنندگان آب آشامیدنی حذف عوامل بیماری زای میکروبی را که خطراتی برای سلامتی انسان هستند در اولویت قرار دهند.

این مساله یک مزیت مضاعف دارد. سیستم های تصفیه فاضلاب و آب آشامیدنی که محتوای مدفوع و مواد شیمیایی را تصفیه می‌کنند نیز در از بین بردن میکروپلاستیک ها موثر هستند.

اقدام پیشنهادی برای تأمین کنندگان و تصفیه کننده های آب آشامیدنی

از تأمین کنندگان و تصفیه کنندگان آب خواسته شده است تا “اولویت آنها حذف میکروارگانیسم ها در آب آشامیدنی که باعث نگرانی بهداشت عمومی است،باشد.

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که در حال حاضر کنترل ریز پلاستیک ها در آب آشامیدنی توصیه نمی شود . زیرا هیچ مدرکی مبنی بر وجود نگرانی در مورد سلامت انسان وجود ندارد.

به عنوان بخشی از برنامه ریزی ایمنی آب ، تأمین کنندگان آب باید اطمینان حاصل کنند که اقدامات کنترل شان موثر است .

همینطور باید فرایندهای تصفیه آب برای حذف ذرات و ایمنی میکروبی را بهینه‌سازی سازند ، که به طور تصادفی باعث حذف ذرات میکروپلاستیک می شود.

۱ thought on “میکروپلاستیک های موجود در آب آشامیدنی “خطرناک نیست”

  1. من فکر می کنم که از سیستم های تصفیه فاضلاب به درستی انتخاب بشود و مورد استفاده قرار بگیرد این ذرات رو کمتر می بینیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *