میکروپلاستیک های موجود در آب آشامیدنی “خطرناک نیست”

میکرو پلاستیک

بررسی‌های جدید سازمان بهداشت جهانی (WHO) ترس در مورد وجود میکروپلاستیک های موجود در آب را کاهش می‌دهد، اما می‌گوید هنوز تحقیقات بیشتری لازم است … “تصفیه آب بهینه” برای