تصفیه فاضلاب برای کارواش‌ها

چرا ضرورت استفاده از سیستم تصفیه فاضلاب در کارواش‌ها به یک امر مهم تبدیل شده‌است؟ امروزه جمعیت جهان رو به افزایش است و نرخ افزایش جمعیت رشد سریعی داشته است. این‌امر اثر مخربی برروی محیط‌زیست داشته که به همین دلیل باعث استفاده بیش از حد منابع طبیعی شده‌است.از سوی دیگر افزایش دراستفاده از صنایع مختلف منجر به تولید ضایعات جامد، مایع ،گاز و.. شده‌است.

کارواش به عنوان یکی از مهم‌ترین خدمات شهری شناخته می‌شود. که باعث تولید حجم عظیمی از فاضلاب با ناخالصی بالا و مصرف بالای اکسیژن و تولید دی اکسید کربن می‌شود. ویژگی های فصلی و محل کارواش بر کیفیت فاضلاب کارواش تأثیر می‌گذارد. روش‌های مختلفی با تمرکز ویژه بر فرآیندهای شیمیایی برای تصفیه فاضلاب کارواش و حذف آلاینده‌های مختلف از این فاضلاب‌های مورد توجه محیط زیست به کارگرفته‌شده‌است.

با توجه به نوع آلاینده های فاضلاب کارواش، فرآیندهای شیمیایی پیش تصفیه با روش فناوری غشایی فرایندی ضروری‌ است. تصفیه سریع و بازدهی بالا از مزایای تصفیه فاضلاب با روش های شیمیایی است، اما مصرف انرژی و حجم لجن دو عامل اصلی در انتخاب فرآیندهای شیمیایی برای تصفیه فاضلاب کارواش هستند.

با توجه به زباله‌های امروزی که به حداقل رسیدند و تصفیه و بازیافت زباله که در حال رشد است، این رویکرد از دو جهت سودآور است.زیرا سطح آلودگی را کاهش می‌دهد و همچنین ضایعات را به عنوان یک بخش مفید حفظ می‌کند. هدف این رویکرد بازیافت و استفاده مجدد از فاضلاب به روشهای نوین و گسترش این روش ها میباشد. با افزایش تعداد کارواش‌ها و ایستگاه‌های خدماتی نیاز به بازیافت پساب فاضلاب قبل از تخلیه و خروج بیش از پیش حس می شود. آب کارواش‌ حاوی ناخالصی‌های کثیف، سورفکتانت‌ها ومواد روغنی می‌باشد. که  طی بررسی رویکردهای مختلف نشان‌داده شد، که برای مقابله با این مشکل استفاده از روش لخته سازی، فیلتراسیون ماسه ای و روش کلرزنی بهترین راه حل  می‌باشد.

طراحی فرآیند تصفیه فاضلاب برای کارواش‌های محلی

حدود ۲.۵ میلیون گالن آب تازه روزانه برای شستشو ماشین استفاده می‌شود. که می تواند از طریق تصفیه مجدد آب کارواش به دست آید. طی مطالعات انجام‌شده در باره بازیافت فاضلاب کارواش و استفاده مجدد نشان داد که حدود ۷۵ درصد آب مورد نیاز برای شستشوی خودرو را میتوان از آب بازیافتی به دست آورد. و تنها ۲۵ درصد از این آب ضایعات بوده مورد استفاده نیست.

بر اساس بررسی اولیه ۱۲ کارواش در یک منطقه مقدار آب استفاده‌شده در یک خودرو ۴۵۰ لیتر محاسبه‌شده‌است.

در طرح فرآیند پیشنهادی، تمام واحدها به جز مخزن لخته سازی انعقادی در بالای سطح زمین نصب می شوند. فاضلاب کارواش به طور مستقیم از طریق ز‌ه‌کشی وارد مخزن انعقاد می‌شود. فیلتر شن و ماسه و مخزن ذخیره هر دو را می توان در پشت بام همراه با فیلتر در بالا و مخزن ذخیره در پایین نگه داشت. از مخزن ذخیره آب تصفیه شده می‌تواند برای شستشوی ماشین استفاده شود.

در این مطالعه، بیست و نه ایستگاه مختلف کارواش یک شهر مورد بررسی قرار گرفتند. جمع‌آوری نمونه‌های فاضلاب و ارزیابی میزان مصرف آب شیرین در آن ایستگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.به این ترتیب که محاسبات بر روی یک واحد تصفیه نمونه اولیه شامل ته‌نشینی و فیلتراسیون انجام شد. پس از تصفیه، TSS از ۱۰۰۰ به ۲۰۰ میلی گرم کاهش یافت. ضایعات ۳۲۱.۶۰ به ۱۲۰ میلی گرم در لیتر و ناخالصی ۲۵۳ به ۳.۷۰ -NTU، TDS 591 به ۴۰۰ میلی گرم در لیتر و محتویات روغنی ۲۷ به ۱۴ میلی گرم در لیتر کاهش یافت. کیفیت آب تصفیه شده مجدداً برای شستشوی ماشین مناسب بود. علاوه براین، طراحی و برآورد هزینه یک واحد تصفیه فاضلاب کم هزینه در مقیاس تجاری ارائه شد. مشخص شد که نصب واحدهای تصفیه فاضلاب کم هزینه می تواند ۱۲ متر مکعب در روز آب شیرین را در ایستگاه کارواش ذخیره کند.

مشکلات احتمالی درمسیر راه‌اندازی

از آنجایی که کل کارخانه بر روی زمین ساخته شده‌است. بنابراین نیازی به نگهداری دقیق نیست. نصب و حذف تجهیزات برای تعمیر یا نگهداری نسبتاً آسان خواهد بود. به طور کلی نصب کارخانه مقرون به صرفه خواهد بود زیرا نیازی به حفاری نیست. با این حال باید مراقب بود که سیستم تصفیه از اثرات نامطلوب آب و هوایی در امان بماند. همچنین در دسترس بودن فیلتر شن و ماسه و مخزن ذخیره در پشت بام ممکن است به دلیل محدودیت فضا در پشت بام مشکل ساز باشد. ترکیب فیلتر شن و ماسه و مخزن ذخیره سازی روی هم ممکن است مشکلاتی را در حین نگهداری ایجاد کند، به خصوص برای مخزن ذخیره سازی تصفیه شده. برای مطالعه بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در تماس باشید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *