تشخیص ویروس کرونا از نمونه‌های فاضلاب

تست فاضلاب برای تشخیص کرونا

برخی از افرادی که به ویروس کرونا آلوده شده اند ، قطعات ویروسی را با مدفوع خود دفع می‌کنند. در نتیجه ویروس کرونا از طریق توالت به مسیر فاضلاب می‌رسد.

مقابله با ویروس کرونا در فاضلاب

ویروس کرونا در فاضلاب

محققان در سراسر جهان در حال آزمایش فاضلاب برای یافتن ویروس کرونا هستند ، دانشمندان می‌دانند آنچه در فاضلاب تخلیه می‌شود ، می‌تواند به عنوان یک سیستم هشدار سریع برای

بررسی شیوع ویروس کرونا در فاضلاب مدارس

کرونا در فاضلاب مدارس

یک پروژه جدید که به دنبال ردیابی ویروس SARS-CoV-2 است ، مشخص خواهد کرد که آیا می‌توان یک سیستم “هشدار سریع” دسترسی به سطح عفونت ویروس کرونا در فاضلاب مدارس