مقابله با ویروس کرونا در فاضلاب

ویروس کرونا در فاضلاب

محققان درسراسر جهان درحال آزمایش فاضلاب‌ها برای کشف ویروس کرونا هستند. دانشمندان می‌دانند آنچه در فاضلاب تخلیه می‌شود ، می‌تواند به عنوان یک سیستم هشدار سریع برای عفونت‌های ناشی از COVID-19