راهنمای خرید تجهیزات هوادهی

تجهیزات هوادهی

قابلیت اطمینان و بهره وری انرژی عوامل مهمی هستند که اپراتورها به دنبال جایگزینی یا نصب فرآیندها در تجهیزات هوادهی تصفیه هستند. فرآیند هوادهی برای دستیابی به استانداردهای بالای کیفیت

اهمیت سیستم هوادهی در تصفیه فاضلاب

هوادهی تصفیه فاضلاب

سیستم هوادهی فاضلاب به فرآیند افزودن هوا به فاضلاب برای اجازه تجزیه بیولوژیکی هوازی اجزای آلاینده گفته می‌شود. این یک بخش جدایی ناپذیر از اکثر سیستم های تصفیه فاضلاب بیولوژیکی