خطر ابتلای کارگران تصفیه آب و فاضلاب به کروناویروس

فدراسیون زیست محیطی آب (WEF) ، دستورالعمل‌های محافظت از پرسنل و کارگران تصفیه آب و فاضلاب را برای جلوگیری از قرارگرفتن در معرض خطرات بیولوژیکی از جمله ویروس کورونا کووید-۱۹ را به روز کرد.

یک گروه از سوی فدراسیون زیست محیطی آب برای ارزیابی ایمنی کارگران فاضلاب در هنگام همه‌گیری بیماری کورونا ویروس تشکیل‌شده‌است.

این گروه به این نتیجه رسید که ریسک شغلی ابتلا به کرونا کم است ، چراکه فرآیندهای استاندارد تصفیه آب و فاضلاب ویروس را غیرفعال می‌کنند. اما برای افزایش بیشتر اطلاعات باید تحقیقات دیگری در خصوص خطرات و حمایت از پرسنل انجام شود.

این گروه همچنین دستورالعمل‌های مربوط به محافظت از پرسنل آب و فاضلاب فاضلاب را از مسیرهای احتمالی قرارگرفتن درمعرض خطرات بیولوژیکی، از جمله کورنا ویروس به روزکرد.

دکتر آندرو ساندرسون ، رئیس ارشد گروه پزشکی می گوید:

“همچنان اطلاعات جدیدی درباره ویروس کرونا کووید-۱۹ پدیدار می‌شود و کار مهم گروه فدراسیون زیست محیطی باید در ایجاد امنیت کارگران فاضلاب باشد تا آنها بتوانند با رعایت پروتکل های بهداشتی مناسب از سلامت خود محافظت کنند”

نتایج تحقیق

این گروه دریافته است که بهترین روش برای محافظت از سلامت کارگران تصفیه آب و فاضلاب رعایت موارد بهداشتی است. مانند کنترل های مهندسی و اداری ، شیوه های کار ایمن و تجهیزات محافظ شخصی (PPE) که بطور معمول هنگام کار با فاضلاب تصفیه نشده لازم است.

آزمایش کرونا در فاضلاب

در مناطقی که فاضلاب یا لجن پاشیده‌می‌شوند. امکان استنشاق عوامل عفونی بالقوه افزایش می‌یابد. و استفاده از ماسک‌های جراحی یا معادل آن و عینک مخصوص ممکن است. به حداقل‌رساندن تماس با ویروس کمک کند.

همچنین این گروه دریافته است. که کارگران سیستم به دلیل‌قرار‌گرفتن زیاد در معرض فاضلاب تصفیه نشده، مجموعه خطرات بیشتری از ابتلا به عفونت از عوامل بیماری‌زا دارند.

علاوه بر این، کارگران شاغل در بخش فاضلاب ، پرسنل پیش تصفیه صنعتی و افرادی که نمونه گیری از کیفیت آب محیط را انجام می دهند، به دلیل استفاده از بیوسولیدها ، آنالیزهای آزمایشگاهی ، جابجایی سپتیک ، دستگیره‌های آبشویی دفن زباله ، همگی در معرض ابتلا به بیماری هستند.

اما خطر ابتلا به کروناویروس بسیار پایین است. زیرا ویروس هنوز به صورت عفونی در فاضلاب‌ها تشخیص‌داده‌نشده‌است.

نتیجه تحقیقات این گروه منجر به به روزرسانی کتابچه راهنمای WEF ، ایمنی ، سلامت و امنیت در سیستم‌های فاضلاب ، به ویژه در این فصل است که در مورد انواع خطرات ، چگونگی پیشگیری و درمان عفونت ها و اینکه کدام کارگران در معرض خطر هستند صحبت می کند.

گروه محقق ادامه روند تحقیق را برای افزایش بیشتر اطلاعات درخصوص خطرات و حفاظت از پرسنل آب و فاضلاب را توصیه می کند.

این تحقیقات شامل انجام مطالعات اپیدمیولوژیک شیوع بیماری‌های عفونی در بین کارگران تصفیه آب و فاضلاب، با تجزیه و تحلیل‌های بیشتر درمورد استفاده از PPE و اثربخشی آن خواهد‌بود.

همچنین مطالعه‌ای برای ارزیابی قرارگرفتن در معرض مشکلات تنفسی برای کارهایی که توسط کارگران جمع آوری و تصفیه فاضلاب انجام میشود. توصیه‌شده‌است.

منبع: WEF

شرکت کلرآب تولیدکننده تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *