پکیج تصفیه فاضلاب غیرمتمرکز و بازیابی منابع

دامنه پکیج تصفیه فاضلاب غیرمتمرکز

پکیج تصفیه فاضلاب غیرمتمرکز به معنای قرار دادن تصفیه خانه فاضلاب در هر محلی برای تصفیه آب ، بازیابی منابع و تأمین آب و یا تقاضای آب است. این یک

استفاده از سلول سوختی در تصفیه آب

سلول سوختی در تصفیه فاضلاب

استفاده از سلول سوختی برای به دست آوردن انرژی از تصفیه آب و فاضلاب ، مسیر جذابی را برای ایجاد ارزش بوجود آورده است. در فرآیندهای امروزی ، آب‌های زیرزمینی

EnglishIran