نقش فوتوکاتالیست در تصفیه فاضلاب صنایع دارویی و بهداشتی

وجود آلاینده‌های در حال ظهور در فاضلاب محصولات دارویی و بهداشتی در بسیاری از ماتریس‌های آبی گزارش شده‌است. یکی از این ماتریس‌ها ، جریان‌های فاضلاب از جمله ورودی و خروجی

50 درصد تصفیه آب فاضلاب در جهان کافی نیست

تصفیه فاضلاب جهانی

یک مطالعه جدید نشان‌داده‌است، که اکنون ۵۰ درصد از آب فاضلاب را در سطح جهانی تصفیه می‌کنیم. اما چه چیزی باعث این افزایش ناگهانی از آخرین برآورد شده‌است؟ جهش بزرگ