جلبک ها در پکیج تصفیه فاضلاب


منابع آب جهان توسط جلبک ها مورد تهاجم قرار گرفته اند. و پکیج های تصفیه فاضلاب اغلب اولین سیستم هایی هستند که برای دفع این مشکل مورد استفاده قرار می گیرند. این جلبک ها در تمام ایالت های ایالات متحده و اکثر کشورهای جهان نفوذ کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش جلبک ها یکی از خطرناک ترین تهدیدها برای اکوسیستم های زمین است. جلبک‌ها علاوه بر تبدیل شدن به یک ماده لزج سبز آبی یا قهوه ای در دریاچه‌ها و رودخانه‌ها به سرعت محیط آبی را تخریب می‌کنند. و اکسیژن را کاهش می‌دهندو نور خورشید را مسدود می‌کنند، و مناطق مرده‌ای را ایجاد می‌کنند که هیچ چیز نمی‌تواند در آن زندگی کند. جلبک‌ها منابع آب آشامیدنی را آلوده می‌کنند.

انواع تصفیه خانه

برای مطالعه بیشتر کلیک نمایید

ترکیبات طعم و بو را به منابع آبی اضافه می کنند که آب را ناخوشایند می کند. در برخی موارد، متابولیت‌هایی که آنها ایجاد می کنند سمی و حتی کشنده هستند. که منجر به استفاده‌های ناخواسته محدود می‌شوند. و باعث مرگ حیوانات خانگی، دام‌ها و حیات وحش می‌شوند. و حتی منابع آب آشامیدنی را به طور کامل آلوده می‌کنند.

Harmful Algal Blooms | Britannica

عواملی که باعث افزایش جلبک ها می شوند، مواد مغذی، نیتروژن و فسفر هستند، مطالعات نشان می‌دهد که راه اصلی برای محدود کردن جلبک ها، کاهش فسفر در حوضچه ها تا حد ممکن است. در حالی که مقدار فسفر از حوضچه ای به حوضچه دیگر متفاوت است، در اکثر حوضچه ها اکثریت قریب به اتفاق فسفر از منابع ای مانند کشاورزی (آبیاری محصولات زراعی، مراتع و مقدار زیادی خوراک دام) یا آب های طوفانی شهری از چمن ها و فضاهای سبز تامین می شود. یک مطالعه در مینه سوتا (۲۰۰۷) نشان داد که تنها ۳۰ درصد از بار فسفر از منابع نقطه ای تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی یا شهری تامین می شود. با این حال، منابع نقطه‌ای، مانند تصفیه خانه‌های فاضلاب، معمولاً اولین مکان هایی هستند که محدودیت فسفر را دریافت می‌کنند و اولین خط دفاعی هستند.

بهبود عملیاتی در پکیج تصفیه فاضلاب در مقابل جلبک ها

اما صاحبان تصفیه خانه ها اکنون یک صلاح قدرتمند جدید برای مقابله با جلبک ها دارند . مواد معدنی کمیاب خاکی بسیار برتر از مواد کمکی رسوب‌دهنده سنتی بر پایه آهن یا آلومینیوم است. که فقط از طریق جذب عمل می‌کنند، مواد معدنی خاکی کمیاب، Neo WaterFX300 (RE300 سابق)، فسفر را از نظر شیمیایی به این مواد متصل می‌شوند. و یک ماده استخوان مانند یونی قوی تشکیل می‌دهند.

در حالی که منعقد کننده های آهن و آلومینیوم به نسبت مولی ۴ به ۱ به فسفر یا حتی بیشتر نیاز دارند، Neo WaterFX300 (RE300 سابق) می تواند به سطوح بسیار پایین فسفر ۰.۰۷ میلی گرم در لیتر در نسبت ۱ به ۱ به فسفر تشکیل شود. این امر با تولید لجن متراکم تر، بهبود عملکرد از طریق زلال سازی و کاهش هزینه های دفع، حجم لجن را کاهش می دهد. و در عین حال آبی ، با راه حلی مقرون به صرفه و آسان برای استفاده دست می یابد

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *