بهینه سازی سیستم های تصفیه فاضلاب

بهبود سیستم های تصفیه فاضلاب

بهینه سازی و ارتقا سیستم های تصفیه فاضلاب موجود نیازمند مدل هایی است که نمایش دهنده دقیق از سیستم های واقعی باشد. راه‌اندازی صحیح مدل طراحی‌شده و ارزیابی استراتژی‌های عملیاتی، مانند الگوریتم های کنترلی نسبتا پیشرفته و انتخاب جایگزین های مناسب ازجمله چالش های موجود هستند.

در این مدل سازی ها اغلب از اندازه‌گیری‌های واقعی روی جریان‌های ورودی و پساب و شاخص‌های کلیدی فرآیند استفاده می شود.

بهترین روش برای بهینه سازی سیستم های تصفیه فاضلاب استفاده از روش ترکیب روش های فرایندی و محیطی مانند کیفیت پساب و مصرف انرژی است. البته همیشه چالش هایی مانند تدوین استراتژی برای توقفذ های دوره ای برای تعمیر و نگه داری ، رشد جمعیت، تغییرات جریان ورودی و وجود آلودگی های جدید مواجه هستید.

یک استراتژی مناسب تمام ابزارهای فرایندی پیچیده مورد نیاز برای انجام کالیبراسیون مدل، تجزیه و تحلیل حساسیت، تخمین پارامترها، بهینه‌سازی‌فرآیند، به حداقل رساندن انرژی و… را ارائه می دهد.

Wastewater treatment and reuse - SUEZ Group

بهینه سازی از طریق گسترش

یک رویکرد کلاسیک برای بهینه سازی افزودن مخازن جدید است که باعث افزایش حجم فاضلاب و ایجاد پساب سخت تر می شود. بنابراین این روش روشی هزینه بر است و نیاز به فضای زیادی دارد.

راه حل بهتر، بهینه سازی عملیات و فرآیندهای WWTP موجود است . در این روش افزایش تانک ها موجب بهره وری ۳ برابر بیشتر خواهد شد. در زیر به مزایای این روش اشاره شده است

  • افزایش ظرفیت
  • کاهش پساب آلاینده ها
  • کاهش مصرف انرژی و مواد شیمیایی

در مقالات بعد در مورد این روش بیشتر توضیح داده خواهد شد.

روش WWTP در تصفیه فاضلاب ها

اکثر کنترل ها و تنظیمات فرایند ها و کنترل نظارتی و جمع آوری داده ها به شکل خود کار در روش wwtp انجام می شود. این عمل با استفاده از نقاط تنظیم ثابت تعریف شده توسط اپراتورها برای حلقه های کنترل محلی، مانند اکسیژن محلول و کنترل نرخ لجن برگشتی انجام می شود. این نوع اتوماسیون منجر به افزایش قابل توجهی در راندمان تصفیه فاضلاب می شود.

بهینه سازی گام به گام

در یک پروژه بهینه سازی معمولی، اولین قدم شناسایی است. مرحله بعدی شناسایی تنگناهای احتمالی در عملیات روزانه است.
ایجاد یک لیست از اولویت ها نیز در مرحله بعدی قرار دارد.
اقداماتی که باعث رفع یا کاهش ناکارآمدی ها می شود:
تغییر در پیکربندی کارخانه، که ممکن است شامل موارد جزئی باشد.

  • افزودن حسگرها و محرک ها (مانند درایورهای سرعت متغیر)
  • مشخص کردن کنترل نقطه تنظیمی که باید اجرا شود
  • تخمین نتایج حاصل از اقدامات بهینه سازی در مقادیر سالانه مانند:


صرفه جویی در مصرف انرژی و مواد شیمیایی
کاهش ارزش پساب – مالیات پساب کمتر
افزایش ظرفیت – سرمایه گذاری به تعویق

انواع سیستم های تصفیه فاضلاب

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *