کلرزنی فاضلاب ماندگار در بهداشت عمومی

کلرزنی آب

کلرزنی تا حد زیادی رایج ترین روش ضد عفونی فاضلاب است و در سراسر جهان برای ضدعفونی کردن عوامل بیماری زا قبل از تخلیه در رودخانه‌ها ، دریا‌ها یا اقیانوس‌ها