درباره کلرآب   آخرین اخبار و مقالات  
   

سرزمين ايران با افزايش جمعيت و رشد و توسعه صنايع كشور از يك طرف و رشد و آگاهي مردم نسبت به بهداشت فردي، جمعي و زيست محيطي از طرف ديگر شاهد روند رو به تزايد آمار مصرف آب، و بازگشت پساب حاصله به چرخه اكوسيستم بخصوص در چند دهه اخير بوده است.اين امر سبب افزايش درگيري كارشناسان و دست اندركاران صنعت آب با مسائل بهبود كيفيت انواع آب مصرفي و تصفيه پسابهاي حاصله به منظور حفظ بهداشت جامعه و محيط زيست ... بیشتر بخوانید ...

 
     

 
  صفحه اصلی درباره شرکت کلرآب تولیدات و تجهیزات آزمایشگاه معتمدسوابق کاری پایش آنلاین تماس با شرکت کلر آب
                                                       تمامی حقوق این پایگاه متعلق به شرکت کلرآب  می باشد.