شرکــت کلــرآب   دسترســی سریــع  
   

:: چربي گيري و سريزها
 واحدهاي جداسازي ثقلي روغن و چربي، طرح DPI يا پكيجهاي چربي گيري (GREAS TRAP) با سرريزهاي مناسب بسته به نوع فاضلاب در محل مناسب نصب مي گردد. نوع جديد اين سيستم CPIمي باشد.


:: انبار لجن
 جهت ذخيره وهضم لجن مازاد سيستم تصفيه، از انبار لجن باحجم مناسب استفاده مي گردد.

 

:: حوضچه ته نشيني
 1 - حوضچه ته نشینی بیولوژیک ( Biological Settling )
 2 - حوضچه ته نشيني شيميايي(Chemical Settling Tank

 


 
 
   

تجهيزات آب

تجهيزات فاضلاب

انواع تصفيه خانه

   
نظــرسنجـــی
   
نظر شما در مورد کيفيت خدمات ما ؟
     
  گالـــری تصاویــــر  
   
   
پیونــدهــای مفیـــد
   

اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران

انجمن صنفي كارفرمايي آزمايشگاههاي معتمد محيط زيست

- انجمن صنفي شركت هاي صنعت آب و فاضلاب

- سازمان تجارت جهاني

- شرکت پارس فناوران

 
  صفحه اصلی درباره شرکت کلرآب تولیدات و تجهیزات آزمایشگاه معتمدسوابق کاری پایش آنلاین تماس با شرکت کلر آب
                                                       تمامی حقوق این پایگاه متعلق به شرکت کلرآب  می باشد.